Feedback

 
     
 

Daling in produksies, laer eier massa’s, hoer mortaliteit by piek produksie? Terugvoer van kliente het ‘n belangrike aspek uitgelig, en dit is die kwaliteit van die voer. Dit is baie belangrik dat henne op gewig moet wees by piek produksie. Indien nie, verkeer die hen onder geweldige druk, en moet dan van liggaams reserves gebruik maak om tekorte aan te vul, dit veroorsaak dan op sy beurt weer stres, wat opportunistiese bakterieë soos GF ‘n vatkans laat kry.

Kyk na Hy-line ( www.hyline.com ) se standaarde op hul webwerf. Die maklikste is om ‘n voerontleding te laat doen vir proteïene, let ook op na voer innames in die tydperk.

 
     

home | about us | products | orders | gallery | news | feedback | contact us

Copyright: Almur Smit Poultry Farm / Pluimvee Plaas
Site design by: 3D-rags
Contact Webmaster